Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

  • Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag, LOBO
  • Ouders & COO, website
  • Nederlandse Katholieke Ouders, NKO
  • Vereniging voor Openbaar Onderwijs, VOO

info