Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De student die op zichzelf wil gaan wonen, zal op zoek moeten naar een zelfstandige woning of een kamer. Vaak is de keuze beperkt wat betreft de hoogte van de huur en kwaliteit van de woning.

De kosten voor een woning zijn uit te splitsen in een deel voor kale huur en een deel voor servicekosten. Een student die een zelfstandige woning bewoont, komt soms, afhankelijk van zijn leeftijd, inkomen en de hoogte van de huur, in aanmerking voor huursubsidie. Belangrijk bij het huren van een kamer is een deugdelijk huurcontract.

We bespreken achtereenvolgens:

Veel meer detailinformatie over huren is te vinden in de Grote Almanak voor Informatie en Advies.

Uitgebreide informatie over rechten en plichten als kamerbewoner of huurder kan gevonden worden in de folders van de Nederlandse Woonbond. Er zijn en aantal publicaties speciaal voor kamerbewoners (€ 3,50 per stuk). Ook zijn er bij de Rijksoverheid folders aan te vragen met betrekking tot dit onderwerp. Deze folders zijn gratis. Vooral de brochure "Huur en verhuur van kamers" is erg duidelijk.

info