Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De kale huur is het bedrag aan huur dat betaald moet worden voor de oppervlakte van de kamer en de bijbehorende faciliteiten als keuken, douche, toilet, enzovoort. Voor het uitrekenen van de maximaal redelijke huur kan gebruik gemaakt worden van het zogenaamde puntensysteem van het ministerie van VROM. In dit systeem wordt voor elk aspect van een kamer een waardering in punten gegeven. Deze punten kunnen met een eenvoudige rekensom vertaald worden in een minimaal en maximaal redelijke huurprijs. De maximaal redelijke huurprijs is tevens het wettelijk maximum dat de verhuurder voor de kamer in rekening mag brengen.

Voor zelfstandige woningen geldt een ander puntensysteem. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen voordeur en huisnummer, waar de keuken en douche niet gedeeld hoeft te worden met anderen.

Via deze pagina van de Rijksoverheid kun je meer te weten komen over het puntensysteem voor een zelfstandige huurwoning en voor een kamer.

info