Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voor huurders van kamers bij een hospita in huis, geldt een proefperiode van negen maanden waarin de verhuurster zonder opgaaf van redenen de huur kan opzeggen. Zij moet dan wel een opzeggingstermijn van drie maanden in acht nemen. Na de proefperiode kan de verhuurster de huur slechts opzeggen als zich een van de wettelijke opzeggingsgronden voordoet, of als zij aannemelijk kan maken dat haar belangen bij de beëindiging zwaarder wegen dan de belangen van de huurder bij voortzetting van de huurovereenkomst.

(zie verder De Grote Almanak voor Informatie en Advies).

info