Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In 2006 is de huursubsidieregeling vervangen door een huurtoeslagregeling. Huurtoeslag wordt door de belastingdienst aan mensen met een laag inkomen aageboden om huurhuizen voor hen toch betaalbaar te houden.

Op deze pagina van de site van de rijkskoverheid staat informatie over de volgende de huurtoeslag, wie ervoor in aanemrking komt en hoe deze aangevraagd kan worden.

info