Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Elke inwoner van een gemeente kan worden aangeslagen voor de onroerende zaakbelasting (OZB). De hoogte van deze belasting is per gemeente verschillend. Voor huurders is er echter goed nieuws, per 1 januari 2006 is het gebruikersgedeelte van de OZB namelijk afgeschaft. Een kamerbewoner hoeft dan ook geen OZB meer te betalen! De huisbaas kan dit dus ook niet doorberekenen.

Meer informatie over de OZB en de Waardering van Onroerende Zaken (WOZ) vind je op deze pagina van de website van de Rijksoverheid.

info