Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Huurders kunnen voor enkele heffingen aangeslagen worden. Dit zijn over het algemeen de reinigingsrechten (afvalstoffenheffing), waterschapsbelasting (hoogheemraadschapsbelasting) en ingezetenenomslag. Meestal zal de verhuurder de aanslag ontvangen en die dan doorberekenen aan de huurders.

info