Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In de wet op de studiefinanciering (WSF2000) wordt de studiefinanciering geregeld voor diegenen, die beroepsonderwijs volgen (minimaal 850 klokuren per jaar) en voor diegenen die voltijd hoger onderwijs volgen.

In dit hoofdstuk worden de regels m.b.t. de studiefinanciering beschreven in het hoger onderwijs. Deze zijn per 1 september 2000 ingrijpend veranderd door de inwerkingtreding van de wet "studiefinanciering 2000" (WSF 2000, TK 1999-2000, 26 873).

Let op: de afstudeersteun wordt niet in dit hoofdstuk behandeld maar in hoofdstuk 5 van dit decanenhandboek en het (wettelijke) collegegeld in hoofdstuk 1. De speciale regels en regelingen m.b.t. functiebeperking en studiefinanciering worden beschreven in hoofdstuk 5 van dit decanenhandboek.

 

info