Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Tegen beslissingen van DUO kan (binnen 6 weken) bezwaar aangetekend worden bij DUO. Tegen beslissingen die op het bezwaar worden genomen door DUO is beroep mogelijk bij de bestuurskamer van de arrondissementsrechtbank in het ressort waarin degene die beroep instelt woonachtig is.

Uitgebreide informatie over bezwaar en beroepsprocedures is hier te vinden.

info