Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Tegen iedere beslissing van de IB-Groep kan bezwaar aangetekend worden. De termijn waarbinnen dit dient te gebeuren, bedraagt zes weken na de dagtekening van het bericht. Lukt het niet zo snel al het (bewijs)materiaal te verzamelen, dan kan de student een voorlopig bezwaar aantekenen waarbij hij de aanvullende informatie later opstuurt.

Meer informatie over bezwaar en beroep vind je op de site van DUO.

De eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen staan hier vermeld.

info