Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Wanneer een student het niet eens is met de beslissing op zijn bezwaarschrift, kan hij in beroep gaan bij een arrondissementsrechtbank in het ressort waarin degene die beroep instelt woonachtig is.

  • Voordat student in beroep gaat, moet hij eerst een bezwaar indienen
  • Beroep moet ingesteld worden binnen 6 weken na de dagtekening van de afwijzing bezwaarschrift
  • Er is een griffierecht (€ 41,-)
  • De mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen is aanwezig (wederom griffierecht verschuldigd)
  • Een studentendecaan kan zich verschonen van het afleggen van getuigenis betreffende hetgeen een studerende aan hem heeft toevertrouwd (art. 9.3, WSF2000)
  • Tegen uitspraken van de rechtbank staat beroep open.

info