Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Vaak zijn problemen met de IB-Groep op te lossen via de telefoon, e-mail of door langs te gaan bij een servicekantoor. Lukt dit niet dan kan de student tot 6 weken na dagtekening bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de IB-Groep. Als hij het niet eens met de reactie op het bezwaarschrift, dan kan hij binnen 6 weken in beroep gaan.

Lukt het niet zo snel al het (bewijs)materiaal te verzamelen, dan kan de student een voorlopig bezwaar aantekenen waarbij hij de aanvullende informatie later opstuurt.

info