Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Aan: arrondisementsrechtbank plaats

p/a arrondisementsrechtbank plaats

Postbus

naam en voorletters

adres

postcode en woonplaats

geboortedatum

correspondentienummer

Hierbij teken ik beroep aan tegen de bijgevoegde beslissing d.d. - - , genomen door de Informatie Beheer Groep.

In deze beslissing geeft de Informatie Beheer Groep te kennen dat

........................................................................................................................................................................................................................

Hiermee ben ik het niet eens, omdat

......................................................................................................................................................................................................................

Datum - -

Handtekening

Aantal bijlagen:

info