Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In een aantal gevallen kan van de student niet gevergd worden een bijdrage aan de niet-betalende ouder(s) te vragen. In deze gevallen kan de student in aanmerking komen voor de toepassing van de hardheidsclausule; de studiefinanciering wordt dan onafhankelijk van het inkomen van de weigerachtige ouder berekend. De erkende redenen om in aanmerking te komen voor toepassing van de hardheidsclausule zijn vrij strak omschreven. In sommige gevallen is het eenvoudiger het inkomen van de weigerachtige ouder te laten opvragen bij de belastingdienst. Beide situaties worden apart behandeld.

info