Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als de ouders weigeren om hun inkomensgegevens te verstrekken of het formulier Opgave Oudergegevens niet willen invullen, kan de student de IB-groep vragen het inkomen van de ouders te achterhalen. Dit kan ook als hij niet weet waar de ouder(s) wonen. Als de ouders in Nederland, op Aruba of de Nederlandse Antillen wonen, vraagt de IB-groep de inkomens op bij de Belastingdienst.

Wonen de ouders in een ander land, dan vraagt de IB-groep het inkomen rechtstreeks bij hen op.

In de situatie dat bekend is dat een weigerachtige ouder weinig verdient is dit een handige procedure. De aanvraag om het inkomen buiten beschouwing te laten is veel lastiger en honorering is aan strenge voorwaarden gebonden.

info