Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Wat wordt bedoeld met beurs?

Met beurs wordt bedoeld de studiefinanciering die schenking is of kan worden. Dat is de basisbeurs en de aanvullende beurs. In een enkel geval komt hier nog een partnertoeslag of een één-oudertoeslag in vorm van een beurs bij. Het studentenreisproduct valt ook onder het beursdeel van de studiefinanciering.

Wat wordt bedoeld met beursperiode?

Met beursperiode wordt bedoeld het aantal maanden waarbinnen de student -onder bepaalde voorwaarden- beurs kan ontvangen voor een opleiding in het hoger onderwijs. Naast het beursdeel kan de student nog een rentedragende lening ontvangen, die hij na de studie moet terugbetalen.

Wat wordt bedoeld met leenperiode?

Na afloop van de beursperiode start de leenperiode: een periode waarin de studiefinanciering alleen nog als rentedragende lening wordt verstrekt (m.u.v. het studentenreisproduct).

Beurs is gift bij voldoende studieprestaties

In het hoger onderwijs wordt de beurs eerst verstrekt als voorwaardelijke lening (prestatiebeurs) of voorwaardelijke beurs (tempobeurs). Bij voldoende studieprestaties wordt dit deel omgezet in een gift. Klik hier voor meer informatie.

info