Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Hoeveel maanden een student recht heeft op een beurs en hoe lang hij daarna nog kan lenen, is afhankelijk van het tijdstip waarop hij voor het eerst studiefinanciering heeft ontvangen voor een opleiding in het hoger onderwijs (HBO of WO). Om te bepalen onder welke categorie een student valt, moet nadrukkelijk gekeken worden naar de eerste maand studiefinanciering in het hoger onderwijs.

Er zijn drie categorieën te onderscheiden:

info