Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Deze studenten vallen onder de prestatiebeurs.

De beursperiode voor studenten die per 1 september 1996 of daarna voor het eerst studiefinanciering hebben ontvangen voor een opleiding in het WO of HBO is gelijk aan de cursusduur van de opleiding die zij volgen. Daarna is er nog recht op 3 jaar lening. Bonvendien is er recht op studentenreisproduct tijdens de prestatiebeursperiode en het eerste jaar van de leenperiode.

Dit betekent dat er voor een vierjarige opleiding recht op 84 maanden studiefinanciering is, verdeeld in:

totaal 48 maanden beursperiode

totaal 36 maanden leenperiode

totaal 84 maanden studiefinanciering

totaal 60 maanden studentenreisproduct

N.B. Tijdens de eerste 12 maanden van de leenperiode heeft de student nog recht op het studentenreisproduct in de vorm van een beurs. Als de student geen lening wenst, omdat hij geen schuld wil opbouwen, kan hij beter niet de studiefinanciering opzeggen, maar de IB-Groep verzoeken om hem 0 euro uit te betalen: in het laatste geval blijft namelijk het recht op het studentenreisproduct bestaan.

info