Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Deze studenten vallen noch onder de tempobeurs, noch onder de prestatiebeurs (tot 1 september 2000 vielen deze studenten wel onder de tempobeurs. De WSF 2000 die per 1 september in werking is getreden, bepaalt echter dat deze studenten hier niet onder vallen).

De beursperiode voor studenten die voor het eerst studiefinanciering hebben ontvangen voor een opleiding in het hoger onderwijs vóór augustus 1991, is: cursusduur + 2 jaar. Dit betekent dat er voor een vierjarige opleiding recht is op 72 maanden studiefinanciering. Er is geen leenperiode en er zijn geen studieprestatievoorwaarden voor de beurs.

totaal 72 maanden beursperiode

0 72

0 12 24 36 48 60 72 maanden

info