Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voor de actuele hoogte van de maandbedragen van de studiefinanciering wordt verwezen naar de website van DUO.

Koppeling WSF-GBA

Vanaf 1 september 2002 zal voor studenten die dan voor het eerst studiefinanciering krijgen, rechtstreeks bij de Gemeentelijke basisadministratie gecontroleerd worden of een uitwonende student is ingeschreven op het adres dat hij heeft opgegeven bij de IB-Groep. Als dat niet het geval is, wordt de uitwonende beurs ingetrokken!

Art. 1.5 + 12.1a WSF 2000.

Enkele toeslagen

  • Partnertoeslag: (student + partner verzorgen een kind jonger dan 12 jaar; voor dit kind hebben zij recht op kinderbijslag; partner heeft geen recht op studiefinanciering; (WSF-toetsings)inkomen van partner is minder vastgesteld bedrag per maand)
  • Eénoudertoeslag: (student verzorgt een kind jonger dan 18 jaar, kind woont bij student; voor dit kind heeft student recht op kinderbijslag). Zie voor de hoogte van de éénoudertoeslag de website van de DUO.
  • OV-studentenkaartvergoeding

Zie voor de actuele hoogte van alle vermelde toeslagen de website van de DUO.

info