Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Door de wet studiefinanciering 2000 is de leeftijdsgrens per 1 september 2000 verschoven van 27 jaar naar 30 jaar. Voorwaarde voor het recht op studiefinanciering is dat men voor het bereiken van de leeftijd van 30 jaar is begonnen aan een studie met studiefinanciering. Na het bereiken van de leeftijd van 30 jaar behoudt de studerende zijn resterende aanspraak op beurs, lening en studentenreisproduct, zolang hij zonder onderbreking studiefinanciering geniet.

Dit geldt ook bij overstap van mbo naar hbo. Een mbo student die studiefinanciering voor een opleiding in het mbo heeft tot na zijn 30ste en die meteen na afstuderen aan het mbo overstapt naar het hbo en aansluitend hbo studiefinanciering aanvraagt, krijgt gewoon de volle rechten studiefinanciering hbo. Natuurlijk verliest hij die rechten zodra hij zijn studiefinanciering stopzet.

Bij het criterium "zonder onderbreking studiefinanciering genieten" na de 30e verjaardag geldt dat veranderen van opleiding wel mag, maar onderbreken van de studiefinanciering (bijvoorbeeld wegens teveel bijverdienen) niet. De enige uitzondering op het niet mogen onderbreken van de studiefinanciering na het bereiken van de leeftijd van 30 jaar is wanneer dit plaatsvindt wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden: dit is wel toegestaan, mits men na afloop van de ziekte of bijzondere familieomstandigheden weer direct de studie en de studiefinanciering hervat (beleiduitvoeringsregel IB-groep).

Art. 2.3 WSF 2000

info