Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Prestatiebeursstudenten moeten hun aanspraak op studiefinanciering binnen 10 jaar verzilveren: een student heeft geen aanspraak meer op studiefinanciering (gift of lening) indien er 10 jaar verstreken zijn vanaf de maand waarover betrokkene voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs ontving (zie ook 3.7.3).

Art. 2.13 sub b WSF 2000

Mogelijke verlenging:

De termijn van 10 jaar waar binnen prestatiebeursstudenten hun aanspraak dienen te verzilveren wordt automatisch verlengd met het aantal maanden verlenging van de diplomatermijn die een student heeft gekregen. zie 5.1.2.

(voor tempobeursstudenten is in art. 10.4 WSF 2000 bepaald dat art. 2.13 niet van toepassing is).

info