Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Naast de voltijdse of deeltijdse inrichting van opleidingen, is een "duale" inrichting mogelijk, d.w.z. een zodanige inrichting dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewis­seld met beroeps­uitoefening in verband met dat onderwijs.

Enige jaren geleden was in de wet studiefinanciering een apart regime opgenomen voor studenten van duale opleidingen. Al deze speciale regels zijn per 1 september 2000 verdwenen uit de wet door de WSF 2000. Duale studenten vallen daarmee onder hetzelfde regime als studenten in de voltijdse opleidingen.

info