Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als de cursusduur van een opleiding korter is dan 4 jaar, wordt er geen 4 jaar prestatiebeurs omgezet in een gift, maar slechts het aantal jaren dat overeenkomt met de cursusduur van de opleiding.

Een Associate degree (Ad) opleiding met een studielast van 2 jaar (zie IB-groep) geeft recht op (omzetting van) twee jaar beurs; daarna is er nog gedurende 7 minus het aantal beursjaren recht op een lening (dus voor een Ad opleiding: 2 jaar beurs, 5 jaar lening). Een Bachelor diploma WO geeft recht op 3 jaar omzetting.

Het gaat om de nominale cursusduur. Doet een student korter over de studie door vrijstellingen dan blijft DUO omzetten op grond van de officiele cursusduur.

Art. 5.8. WSF 2000

info