Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voor de langere opleidingen geldt dat de periode van 4 jaar prestatiebeurs verlengd kan worden.

We maken onderscheid tussen:

info