Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Universitaire opleidingen, waarvan de (wettelijke) cursusduur van de Bachelor en Masteropleiding gezamenlijk langer is dan 4 jaar, hebben ook langer studiefinanciering. Daarbij gaat het om de volgende opleidingen:

  • Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs: 1 tot 2 jaar, ofwel 60 tot 120 ECTS-studiepunten (te bepalen door instellingsbestuur) +3 jaar voor Bachelor
  • bij de AMvB aangewezen Masteropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs 1e graad (educatieve WO-Masteropleidingen die behoren bij een bèta- of technische Masteropleiding met een studielast van 120 ECTS studiepunten): 2 tot 3 jaar (ofwel 120 tot 180 ECTS-studiepunten) + 3 jaar voor Bachelor
  • bij de AMvB aangewezen (alfa/gamma) onderzoeks en professionele Masteropleidingen: 2 jaar (120 ECTS-studiepunten) +3 jaar voor Bachelor
  • bèta/technische Masteropleidingen: 2 jaar, ofwel 120 ECTS-studiepunten + 3 jaar voor Bachelor
  • Masteropleiding tot tandarts/wijsgeer: 2 jaar, ofwel 120 ECTS-studiepunten + +3 jaar voor Bachelor
  • Masteropleiding tot arts, dierenarts, apotheker: 3 jaar, ofwel 180 ECTS-studiepunten +3 jaar voor Bachelor

of als er nog sprake is van ongedeelde opleidingen:

  • bepaalde technische en bèta-opleidingen, tandheelkunde en de opleiding tot wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied: 5 jaar (prestatie)beurs + 3 jaar lening
  • (dier)geneeskunde en farmacie: 6 jaar (prestatie)beurs + 3 jaar lening
  • theologie aan bijzondere universiteiten of theologie in combinatie met de kerkelijke opleiding aan openbare universiteiten: 6 jaar (prestatie)beurs + 3 jaar lening
  • voor de universitaire eerstegraads lerarenopleiding (van één jaar, die volgt op een 4-jarige opleiding): één jaar (prestatie)beurs extra.

Bij de WO-opleidingen is er dus een directe relatie tussen de langere cursusduur en de extra beursperiode.

info