Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Studenten kunnen hun resterende rechten op studiefinanciering ook voor post-initieel onderwijs kunnen inzetten. De resterende rechten betreffen:

  • dat deel van de prestatiebeurs dat over is, omdat de student minder prestatiebeursmaanden heeft gebruikt dan de daarvoor vastgestelde cursusduur
  • de resterende maanden van de 36 maanden lening die over zijn na het behalen van het getuigschrift
  • het studentenreisproduct als gift, omdat het afsluitend diploma reeds is behaald.

Bij de inzet van studiefinanciering voor het volgen van post-initieel onderwijs, gaat het alleen om resterende rechten: er komt geen zelfstandige aanspraak op studiefinanciering voor post-initieel onderwijs. Bovendien moet het post-initieel onderwijs betreffen dat geaccrediteerd is.

Een voorbeeld ter verduidelijking: van een student die na 3½ jaar zijn 4-jarige HBO-Bacheloropleiding afrondt, wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Indien hij later besluit om door te studeren voor een geaccrediteerde HBO-Masterop­lei­ding, kan hij daarvoor nog een half jaar prestatiebeurs inzetten (die dan als gift wordt verstrekt) en vervolgens nog 36 maanden lening. Aanspraak op het studentereisproduct als gift bestaat dan gedurende 42 (= 36 + 6) maanden.

Let op: Diploma's van postinitiële masteropleidingen kunnen niet gebruikt worden voor omzetting van de prestatiebeurs in een gift. Bovendien moet de student doorgeven aan DUO/IB-groep dat hij een postinitiële master volgt.

info