Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De basisbeurs wordt omgezet in een gift als het einddiploma tijdig is behaald. Voor de eventuele toeslagen op de basisbeurs geldt dezelfde regeling. Deze toeslagen zijn de één oudertoeslag (voor alleenstaande studenten met een kind jonger dan 18 jaar) en de partnertoeslag (voor studenten die een financieel afhankelijke partner hebben, die is belast met de zorg voor één of meer kinderen jonger dan 12 jaar).

info