Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voor de studenten die per 1 september 1999 of daarna voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs ontvangen, wordt de OV-studentenkaart/het studentenreisproduct niet meer direct als gift verstrekt, maar is dit afhankelijk van het behalen van de prestatiebeursnorm.

Uitzondering 1: de OV van het studiejaar 1999/2000 is wel een gift.
Uitzondering 2: wegens de problemen bij het invoeren van de OV-chipkaart is de OV gebruikt in de maanden januari en februari 2010 ook bij voorbaat een gift.

Als de norm niet gehaald wordt, komt er voor iedere maand dat het studentenreisproduct geactiveerd was, €91,17 (bedrag 2012) bij de studieschuld. Dit bedrag vertegenwoordigt 1/12 van de waarde die door de vervoersbe­drijven aan de minister van OC&W in rekening wordt gebracht.

Studenten kunnen het studentenreisproduct dat onder de prestatiebeurs valt, weigeren in de zin dat zij het studentenreisproduct niet activeren of stopzetten. Zij krijgen echter geen compensatie (een hoger beursbe­drag) voor die periode en zij kunnen geen reisrechten op die manier opsparen en later inzetten.

Verder geldt dat alleen als zij de hele maand het studentenreisproduct gestopt hebben, er geen lening verschuldigd is als de prestatiebeurs­norm niet werd behaald. In geval van onverplicht stoppen om een schuld in verband met het niet halen van de prestatiebeursnorm te voorkomen, geldt er dus een andere termijn dan bij het verplicht stoppen wegens het feit dat er geen recht meer is. Als de student een schuld van €91,17 (bedrag 2012) per maand wil voorkomen wegens het niet halen van de prestatienorm, moet het studentenreisproduct vóór de eerste van de maand zijn gestopt bij DUO en gedeactiveerd zijn bij een OV ophaalapparaat.

Voor uitgebreide informatie klik hier.

info