Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Studenten die in de loop van hun HBO-studie overstappen naar het MBO moeten de verandering van opleiding doorgeven.

Als de student zowel bij het HBO als het MBO ingeschreven staat, en studiefinanciering ontvangt, valt deze studiefinanciering onder het HO-prestatieregime (WSF 2000 art 2.15). Dit betekent dat de student t.z.t. ook zijn hoger-onderwijs-studiefinanciering die hij over het jaar waarin hij dubbel stond ingeschreven zal moeten terugbetalen; hij behaalt immers geen einddiploma hoger onderwijs.

Het probleem is opgelost als de student zich uitschrijft bij het HBO. Voor 1 september 2010 was dat op grond van de WHW alleen in bepaalde gevallen mogelijk en konden er problemen ontstaan met de studiefinanciering in verband met de dubbele inschrijving. Omdat nu iedere student zich kan uitschrijven, speelt dat probleem niet meer.

Studiefinanciering in het HO en beroepsonderwijs zijn twee gescheiden systemen. Het aantal maanden studiefinanciering in het HO beïnvloedt niet het recht op studiefinanciering in het beroepsonderwijs en omgekeerd. Echter de WSF 2000 noemt een uitzondering. Namelijk: iemand die al 48 maanden studiefinanciering hoger onderwijs heeft ontvangen, heeft geen recht meer op studiefinanciering in het beroepsonderwijs (WSF 2000 art. 2.16). Zorg er dus voor dat de student zijn studiefinanciering stopzet voordat de 48 maanden verstreken zijn.
Volgens een e-mail 21 april 2006 van de IB-groep aan de commissie studie financiering van het LOS HBO kan een student die 48 maanden heeft opgemaakt in het HO een beroep doen op artikel 2.16 WSF 2000 om opnieuw voor studiefinanciering in aanmerking te komen. Het is beleid (of een voornemen tot beleid) van de IB-groep om een verzoek te honoreren omdat de beroepsopleiding een passender opleiding is dan de HO opleiding voor een student in een dergelijke situatie.

info