Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Bij de omzetting bij het behalen van een Masterexamen WO heeft de IB-groep aangegeven dat de maanden prestatiebeurs in de uitvoering aansluitend zullen worden omgezet.

Twee voorbeelden ter verduidelijking:

  • Student WO die wel zijn Masterdiploma behaalt
  • Student WO die niet zijn Masterdiploma behaalt

Student WO die wel zijn Masterdiploma behaalt

Student X start per september 2002 en vraagt per die datum voor het eerst studiefinanciering aan voor het hoger onderwijs. In het eerste jaar haalt hij 42 ECTS-punten. In totaal doet hij 3 jaar en 8 maanden over zijn Bachelordiploma. Vervolgens gaat hij een tijd reizen en werken. Per 1 september 2007 start hij een 2-jarige Masteropleiding. Deze sluit hij na 2 1/2 jaar succesvol af.

Hoe ziet het studiefinancieringspatroon eruit?

2002-2003 12 maanden studiefinanciering

Aangezien hij dit studiejaar voldoende punten heeft behaald (eis: 30 ECTS of meer) worden de eerste 12 maanden prestatiebeurs per 1 januari 2004 een gift. Ook de OV-studentenkaart uit deze periode is nu gift.

2003-2004 12 maanden studiefinanciering

2004-2005 12 maanden studiefinanciering

2005-2006 8 maanden studiefinanciering - in april 06 Bachelordiploma

2006-2007 hij gaat reizen en werken. Omdat hij nog niet zeker weet of hij zijn studie wil vervolgen met een Masteropleiding, vraagt hij geen omzetting aan.

Hij heeft hiervoor nog speelruimte tot januari 2009; pas vanaf die datum wordt de prestatiebeurs, (vanaf maand 13) als studieschuld opeisbaar.

2007-2008 12 maanden studiefinanciering; start 2-jarige Masteropleiding

2008-2009 12 maanden studiefinanciering

2009-2010 6 maanden studiefinanciering; in februari 2010 Masterdiploma

Omdat hij zijn Masterdiploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar heeft behaald worden, per 1 januari 2011, 48 maanden prestatiebeurs automatisch omgezet in een gift. Volgens de huidige uitvoering van de IB-groep worden de maanden prestatiebeurs aansluitend omgezet. Dat zou in dit geval betekenen dat 32 maanden (periode september 2003 tot en met april 2006) + 16 maanden (periode september 2007 tot en met december 2008) prestatiebeurs een gift worden. Bovendien wordt zijn OV-studentenkaart een gift. Een eventuele rentedragende lening uit de periode januari 2009 tot en met februari 2010 moet hij vanaf januari 2013 gaan terugbetalen.

Student WO die niet zijn Masterdiploma behaalt

Student Y start per september 2002 en vraagt per die datum voor het eerst studiefinanciering aan voor het hoger onderwijs. In het eerste jaar haalt hij 42 ECTS-punten. In totaal doet hij 3 jaar en 8 maanden over zijn Bachelordiploma. Vervolgens gaat hij een tijd reizen en werken. Per september 2007 start hij een 2-jarige Masteropleiding. Na 2 1/2 jaar besluit hij definitief met zijn Masteropleiding te stoppen.

Hoe ziet het studiefinancieringspatroon er dan uit?

2002-2003 12 maanden studiefinanciering

Omdat hij dit studiejaar voldoende punten heeft behaald worden de eerste 12 maanden prestatiebeurs per 1 januari 2004 een gift.

2003-2004 12 maanden studiefinanciering

2004-2005 12 maanden studiefinanciering

2005-2006 8 maanden studiefinanciering - in april 06 Bachelordiploma

2006-2007 hij gaat reizen en werken. Omdat hij nog niet zeker weet of hij zijn studie wil vervolgen met een Masteropleiding, vraagt hij geen omzetting aan.

2007-2008 12 maanden studiefinanciering start 2-jarige Masteropleiding

2008-2009 12 maanden studiefinanciering

2009-2010 6 maanden studiefinanciering - in februari 2010 stopt hij definitief

Hij zal dus nooit een Masterdiploma behalen binnen de diplomatermijn (voor september 2012). Omdat hij wel zijn Bachelordiploma binnen de diplomatermijn heeft behaald kan hij alsnog omzetting vragen op grond van dit diploma. De maximale omzetting van prestatiebeurs in een gift bedraagt voor een Bachelordiploma WO 36 maanden. De 24 maanden prestatiebeurs van september 2003 tot en met augustus 2005 worden omgezet in een gift (de eerste 12 maanden prestatiebeurs zijn al omgezet in een gift). Bovendien hoeft hij geen vergoeding te betalen voor de in dei periode genoten OV studentenkaart.

De genoten studiefinanciering vanaf september 2005 (in totaal 38 maanden) is een rentedragende lening en moet vanaf januari 2013 worden terugbetaald.

info