Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De student die tijdelijk voor de studie in het buitenland stage gaat lopen of een paar vakken gaat volgen, kan kiezen of hij het studentenreisproduct houdt of stopt en een OV-vergoeding krijgt (in 2012 € 91,17 per maand). De maandelijkse OV-vergoeding kan betrokkene alleen krijgen als hij op de eerste dag van een maand in het buitenland stage loopt of studeert. De OV-vergoeding is net zoals het studentenreisproduct een voorwaardelijke lening: de student moet aan de prestatienorm voldoen wil de OV-vergoeding een gift worden.

Zie DUO.

De vergoeding kan worden aangevraagd met een formulier OV-vergoeding Buitenland (minstens twee maanden voordat men naar het buitenland vertrekt). Het stoppen moet uiterlijk plaatsvinden op de vijfde werkdag van de eerste maand dat de student in het buitenland verblijft (en een OV-vergoeding krijgt). De onderwijsinstelling moet op het formulier verklaren dat het onderdeel in het buitenland meetelt voor de Nederlandse studie.

Op het formulier OV-vergoeding Buitenland (OB) moet ook worden aangegeven tot welke datum betrokkene in het buitenland verblijft.

info