Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als een student studiefinanciering heeft, kan hij ook gebruik maken van het studentenreisproduct. Dit is een reisabonnement dat de student oplaadt op zijn persoonlijke (Studenten) OV-chipkaart. Voorheen heette dit OV-studentenkaart

De student heeft sinds 1 september 2012 recht op het studentenreisproduct tijdens zijn prestatiebeursperiode en tijdens de eerste 12 maanden leendeel. Dit is ingegaan met terugwerkende kracht. Studenten die op 1 september 2012 al door hun reisrechten heen zijn, mogen bij uitzondering hun reisrechten gebruiken tot 1 januari 2013.

Voor studenten die reeds vóór 1 september 1999 studiefinanciering voor het hoger onderwijs hebben ontvangen, maakt het niet uit of een student de tempo- of prestatiebeursnorm haalt: de OV-studentenkaart voor 1 september 1999 is een gift. Voor studenten die in het studiejaar 1999-2000 (of daarna) voor het eerst studiefinanciering ontvangen voor het hoger onderwijs, valt de OV-studentenkaart/het studentenreisproduct wel onder de prestatiebeurs. Bij uitzondering is de OV- studentenkaart van het studiejaar 1999/2000 bij voorbaat een gift.

Met ingang van 1 september 2011 moet de student zelf een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen. Studenten die eerder zijn begonnen hebben een Studenten OV-chipkaart die 5 jaar geldig is.

Na ontvangst van de OV-chipkaart dient de student het studentenreisproduct op de kaart te activeren bij een ophaalautomaat. De student activeert dan ook week- of weekendabonnement. Op tijden dat er geen recht bestaat op vrij reizen is er wel recht op korting.

Klik hier voor meer informatie over het studentenreisproduct.

info