Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als de studiefinanciering te laat buiten de schuld om van student wordt toegekend, kan hij in een aantal gevallen een schadevergoeding studentenreisproduct krijgen.

De schadevergoeding moet aangevraagd worden binnen 14 dagen nadat er recht op het studentenreisproduct is. Voorwaarde is wel dat de student drie maanden voordat hij recht op studiefinanciering had, alle noodzakelijke gegevens aan de DUO heeft doorgegeven.

Aanvraag via formulier Formulier Schadevergoeding Studentenreisproduct.

Zijn er problemen met de OV-chipkaart of staat het studentenreisproduct te laat klaar, dan wendt de student zich tot de klantenservice OV-chipkaart voor eventuele schadevergoeding.

Kijk hier voor meer informatie.

info