Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Zodra de studiefinanciering stopt (bijvoorbeeld omdat de student zich uitschrijft, afstudeert of te veel gaat bijverdienen), moet het studentenreisproduct op de (Studenten) OV-chipkaart worden gestopt, zowel bij DUO (online of via telefoonnummer:088 4247699) als bij een OV ophaalapparaat (deactiveren van het abonnement).

Dit moet uiterlijk op de vijfde werkdag (alle dagen behalve zaterdag, zondag en feestdagen) van de maand met ingang waarvan het opzeggen/ stopzetten van de studiefinanciering ingaat.

Voor iedere halve maand dat de student het studentenreisproduct onterecht gebruikt moet een boete van € 97,- worden betaald aan DUO.

Als studenten met terugwerkende kracht de studiefinanciering opzeggen, werkt de regel van de vijfde werkdag niet: als de student bijvoorbeeld op 4 maart stopt en de studiefinanciering met terugwerkende kracht per 1 februari opzegt, is er over de maand maart € 97,- en over de maand februari 2x € 97,- boete verschuldigd. Totaal € 291,-!

Daarnaast kan de student een boete krijgen van de ov-bedrijven als gereisd wordt zonder geldig vervoersbewijs. Het recht op het studentenreisproduct stopt op de eerste dag van de maand dat een student geen recht meer heeft op studiefinanciering.

De student hoeft de (Studenten) OV-chipkaart niet in te leveren. De student kan deze gebruiken voor andere abonnementen en het 'gewone' OV reizen.

info