Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Studenten die een afsluitend examen hebben behaald in het hoger onderwijs kunnen een vervolgstudie in het buitenland gaan doen en daarvoor de resterende rechten op studiefinanciering gebruiken.

Een student heeft recht op studiefinanciering als hij een door DUO erkende studie volgt aan een hogeschool of universiteit in het buitenland. De voorwaarde is dat de studie en het einddiploma te vergelijken zijn met een studie in het Hoger Onderwijs in Nederland. DUO maakt een lijst van erkende opleidingen en bij twijfel laat DUO het niveau toetsen door het NUFFIC. Daarnaast gelden een aantal extra voorwaarden de z.g. 3 uit 6 eis. Nadere informatie zie DUO.

Ook op een website van het Nuffic is meer informatie te vinden over studiefinanciering en studeren in het buitenland (tijdelijke studie of stage, volledige studie in het buitenland, afstuderen in het buitenland, vervolgopleiding in het buitenland).

info