Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als de student is ingeschreven bij een opleiding in het buitenland of bij een Nederlandse opleiding, maar tijdelijk naar het buitenland gaat voor bijvoorbeeld een stage, dan heeft dat gevolgen voor het studentenreisproduct:

  • Als de student is ingeschreven bij een buitenlandse opleiding en recht heeft op studiefinanciering dan krijgt hij in plaats van het studentenreisproduct een maandelijkse vergoeding. Indien de student toch het studentenreisproduct wil zal de student dit moeten aanvragen bij DUO.
  • Als de student ingeschreven staat bij een Nederlandse opleiding en als de student tijdelijk naar het buitenland gaat voor bijvoorbeeld een stage, dan kan de student kiezen om het studentenreisproduct te houden of om een vergoeding te krijgen. De student kan deze vergoeding aanvragen met het formulier 'Aanvraag OV-vergoeding buitenland' (Ob). De school of universiteit moet op het formulier verklaren dat het onderdeel in het buitenland meetelt voor de Nederlandse studie en de exacte periode aangeven. De vergoeding moet minstens twee maanden aangevraagd worden voordat men naar het buitenland vertrekt. Op het formulier moet ook worden aangegeven tot welke datum hij in het buitenland verblijft. De maandelijkse OV-vergoeding kan de student alleen krijgen als hij op de eerste dag van een maand in het buitenland stage loopt of studeert.
  • De OV-vergoeding is een voorwaardelijke lening en wordt pas een gift als aan de prestatienorm is voldaan.

Nadere informatie: DUO.

info