Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De eisen die een student gesteld worden voor wat betreft de studievoortgang hangen af van het studiejaar waarin hij voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs HBO of WO) ontvangen heeft.

Een klik op het juiste startjaar levert de gewenste informatie op.

De student heeft voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs ontvangen in:

  • 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 of 1995-1996: schema punt F
  • 1996-1997, 1997-1998 of 1998-1999: schema punt E
  • 1999-2000: schema punt D
  • 2000-2001 of 2001-2002: schema punt B
  • 2002-2003 of 2003-2004: schema punt B en punt C
  • 2004-2005 of later: schema punt A

info