Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Let op: woont de student niet meer thuis bij zijn ouders (of bij een van hen)? En wil hij dus de hogere basisbeurs + aanvullende beurs voor uitwonenden ontvangen? Hij heeft alleen recht op dit hogere bedrag van de uitwonenden beurs als hij bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op het 'uitwonendenadres' (meestal het kameradres) staat ingeschreven.

info