Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De student valt onder de tempobeurs. Hij ontvangt de beurs eerst als voorwaardelijke gift. Bij bepaalde studieprestaties wordt deze omgezet in een definitieve gift.

Heeft hij onvoldoende studieprestaties dan wordt de voorwaardelijke beurs (uit dat betreffende studiejaar) een rentedragende lening die hij moet terugbetalen.

Naast de basisbeurs, OV-studentenkaart en (eventueel) aanvullende beurs kan de student ook nog een rentedragende lening afsluiten. Deze lening moet hij altijd (met rente) terugbetalen.

Dat geldt ook voor de lening die hij (maximaal 3 jaar) kan afsluiten nadat hij geen recht meer heeft op een beurs.

Welke studieprestaties moet de student leveren?

  • Basisbeursen aanvullende beurs: de student moet ieder studiejaar minimaal 30 ECTS-punten halen. In het studiejaar waarin hij een einddiploma in het hoger onderwijs behaalt, voldoet hij ook aan de studieprestatie-eis (temponorm).
  • OV-studentenkaart: de student ontvangt de OV-studentenkaart meteen als gift. Dit geldt ook voor de leenperiode. Bij onvoldoende studieprestaties hoeft hij geen vergoeding te betalen.

Uitzonderingen:

  • Heeft de student onvoldoende studieprestaties? Lees dan ook de spaarregeling tempobeurs.
  • Als de student zich inschreef als student na 31 januari (dus in de periode februari t/m augustus) dan is de eis geen 30 maar 20 ECTS-punten.

info