Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Degenen die na 31 januari van het studie­jaar als voltijdstudent inschrijven hoeven geen 30 (ECTS), maar 20 (ECTS) stu­die­punten te halen. Het gaat bij deze regel dus zowel om eerstejaars- als om ouderejaars-studenten.

Een voorbeeld:

Degene die zich per 1-9-1999 inschrijft als voltijdstudent, zijn studiefinanciering ook per 1 september opzegt, en deze pas weer aanvraagt per 1-2-2000, moet in het studiejaar 1999-2000 wel 30 (ECTS) studiepunten halen: de lagere norm van 20 (ECTS) studiepunten geldt alleen voor diegenen die zich pas op of na 1-2-2000 als voltijdstudent inschrijven!

info