Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De IB-groep onderscheid twee soorten studieschuld:

In elk van beide paragrafen wordt de wijze van terugbetaling besproken. Bij 'langlopende schuld' is een aparte subparagraaf over het terugbetalen tijdens de studie of onmiddellijk daarna.

Meer over het terugbetalen van de studieschuld is te vinden op de site van DUO.

info