Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Kortlopende schulden ontstaan o.a. door:

  • teveel uitgekeerde studiefinanciering (bijvoorbeeld teveel aanvullende beurs of onterecht ontvangen studiefinanciering)
  • onterecht gebruik van de Studenten OV-chipkaart.

Bij het innen van een kortlopende schuld houdt de IB-groep de volgende volgorde aan:

  • de kortlopende schuld wordt met de studiefinanciering verrekend
  • als de student zijn studiefinanciering gestopt heeft, dan krijgt hij een acceptgiro
  • als de student binnen twee weken na ontvangst van de acceptgiro niet betaald heeft, dan wordt het bedrag van de kortlopende schuld toegevoegd aan de langlopende schuld (dit geldt niet voor de boetes van het onterecht gebruiken van de Studenten OV-chipkaart).

info