Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Degenen die als student (voltijd of deeltijd), zij-instromer of contractant een lerarenopleiding volgen, komen in een aantal gevallen in aanmerking voor een tegemoetkoming leraren van de DUO.

De voorwaarden voor de tegemoetkoming zijn:

  • De aanvrager staat ingeschreven voor een PABO-opleiding of lerarenopleiding in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, die opleidt tot een tweede- of eerstegraadsbevoegdheid. De opleiding is aan een door het Ministerie van OCenW bekostigde of aangewezen instelling.
  • De aanvrager heeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren.
  • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of een daarmee gelijkgestelde nationaliteit.
  • De aanvraag kan tot en met 31 augustus van het betreffende studiejaar ingediend worden bij de DUO met het formulier 'Tegemoetkoming leraren voor studenten aan een lerarenopleiding'.
  • Stopt de aanvrager tussentijds met de studie of begint hij later, dan wordt de tegemoetkoming beperkt tot het aantal maanden dat de aanvrager ingeschreven staat.
  • De aanvrager heeft maximaal 24 maanden recht op een tegemoetkoming. Dit recht moet binnen een periode van 48 maanden worden gebruikt, te rekenen vanaf de eerste maand van toekenning. De tegemoetkoming is een gift.

Zie voor nadere informatie en bedragen: DUO.

info