Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het LOS-HBO biedt een aantal cursussen aan op wet- en regelgevingsgebied.

info