Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de toelating tot Nederland en de toelating tot een studie in het HBO.

De regelgeving over toelating tot Nederland staat in de paragraaf Visa en MVV-procedures.

Voor een studie in het HBO is een buitenlands diploma nodig, dat vergelijkbaar is met het HAVO diploma. Voor studierichtingen die profieleisen stellen aan Havo-diploma's, moet aantoonbaar zijn dat het buitenlandse diploma ook op dat punt vergelijkbaar is. De diplomavergelijking kan gebeuren bij het Nuffic.

We onderscheiden:

  • Toelating tot een Engelstalige opleiding
  • Toelating tot een Nederlandstalige opleiding
    De buitenlands-gediplomeerde moet de Nederlandse taal voldoende beheersen om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen. (WHW art. 7.28 lid 2) Deze taaleis wordt meestal in de reglementen (OER) omschreven als het niveau van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II.

info