Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Er zijn een aantal verschillende typen verblijfsdocumenten, elk voor aparte doelgroepen en met verschillende rechten. Deze zijn te vinden in de brochure van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, Nederlandse documenten voor vreemdelingen.

De wetgeving waarop deze verblijfsdocumenten gebaseerd zijn staat in de artikelen 14, 20 en 33 van de Vreemdelingenwet.

Om het recht op studiefinanciering met een bepaald verblijfsdocument te bepalen is handig om de zogenaamde Nationaliteitenschema op de site van DUO in te vullen.

Zie ook het onderwerp Financiën in dit hoofdstuk.

info