Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is in werking getreden op 31 juli 1993 voor het hbo en op 31 augustus 1993 voor het wetenschappelijk onderwijs. Voor het hbo is de WHW in de plaats gekomen van de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO).

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 

info