Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) veranderen de opleidingen door de invoering van de bachelor-masterstructuur niet veel. De 4-jarige hbo-opleidingen zijn per 1 september 2002 van rechtswege omgezet in bacheloropleidingen. Hbo-opleidingen met een kortere cursusduur dan 4 jaar (die op grond van wetgeving in 1998 tot 1 januari 2008 blijven bestaan) worden niet omgezet in hbo-bacheloropleidingen.

In tegenstelling tot het wetenschappelijk onderwijs is het uitgangspunt in het hoger beroepsonderwijs dat het afronden van een bacheloropleiding mensen afdoende kwalificeert voor de arbeidsmarkt. Er wordt bij het hbo dus niet vanuit gegaan dat de studenten na het behalen van het bachelorexamen doorstuderen: de hbo-bachelors zullen in de regel (vaker dan de wo-bachelors), direct de arbeidsmarkt opgaan.

info