Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Op 11 augustus 2004 is het besluit gepubliceerd, waarmee het Uitvoeringsbesluit WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) gewijzigd wordt. In dit besluit worden een aantal technische en onderzoeksmasters (researchmasters) van 120 ECTS-studiepunten als tweejarig aangewezen, waardoor ze recht geven op twee jaar studiefinanciering.

Het gaat hier met name om de onderzoeksmasters en opleidingen op het gebied van de techniek, natuur en landbouw en natuurlijke omgeving. Daarnaast zijn nog een aantal educatieve masteropleidingen van ten minste 120 en ten hoogste 180 ECTS-studiepunten opgenomen.Inmiddels zijn deze nieuwe gegevens opgevoerd in de automatiseringssystemen van de IB-Groep.

In de lijst zijn de techniekmasters vermeld in bijlage 1 onder A.

De onderzoeksmasters zijn vermeld in bijlage 1 onder B.

De educatieve masteropleidingen zijn vermeld in bijlage 2.

Voor een lijst van de tweejarige masters met recht op studiefinanciering klik hier.

info